02/33872835

kontakty, pobočky Pon-Pia 9:00-17:00

Informácia o použití e-mailovej adresy pre zasielanie newslettrov Travel.Sk

Odberateľ newslettra (pravidelne zasielaného mailu s ponukami cestovných kancelárií) súhlasí, že jeho emailová adresa bude uložená v databázovom systéme Travel.Sk výlučne na účely pravidelného zasielania emailov s ponukami cestovných kancelárií na zadanú emailovú adresu.

E-mailová adresa bude uchovaná po dobu 5 rokov od zadania odberateľom alebo poslednej aktualizácie odberateľom, alebo kým ju odberateľ sám nedeaktivuje s použitím samoobslužného systému prípadne inak vhodne doručenou požiadavkou.

Odberateľ potvrdzuje, že zadaná emailová adresa predstavuje názov emailového konta, ku ktorému má ako majiteľ alebo disponent užívateľské práva.