02/33872835

kontakty Pon-Pia 9:00-17:00

Prevádzkovateľ elektronického obchodu Travel.Sk

Informácie o poskytovateľovi služieb, ktoré sú komerčne komunikované na stránkach www.travel.sk:

 1. Názov a sídlo:
  Travel.Sk s.r.o.
  Hviezdoslavovo námestie 7
  81102 Bratislava
 2. Daňové identifikačné číslo:
  2021788747
 3. E-mail: info@travel.sk
  Telefón:+421 2 63531815, +421 43 5523224, +421 905 872835, +421 902872835
 4. Poskytovateľ je zapísaný v registri:
  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
  oddiel: Sro, Vložka č. 30881/B
 5. Orgán dozoru alebo dohľadu:
  Slovenská obchodná inšpekcia
  Inšpektorát pre Bratislavský kraj,
  Prievozská 32, Bratislava
 6. Bankové spojenie:
  SKK / Slovensko:
      2628754421/1100 - Tatra Banka a.s.
      4001104352/7500 - Československá obchodná banka, a.s.
      2121388856/0200 - Všeobecná úverová banka, a.s.
      0179889953/0900 - Slovenská sporiteľňa, a.s.
      1006969001/1111 - UniCredit Bank Slovakia, a.s.
      4170015705/3100 - Prima banka Slovensko, a.s.
  CZK / Česká republika:
      190856247/0300 - Československá obchodní banka, a.s.
  EUR / ostatné zahraničie:
      Československá obchodná banka, a.s.
      Michalská 18
      815 63  Bratislava
      IBAN: SK97 7500 0000 0040 0110 4352
      SWIFT: CEKOSKBX