02/33872835

kontakty, pobočky Sobota - Voľno

Izrael - Svätá Zem

ulozit hotel  Uložiť hotel

Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev - židovstva, kresťanstva a islámu. Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatsvom na celý život


 • Termíny: 5.3. - 12.3.2020, 27.3. - 3.4.2020, 14.5. - 21.5.2020, 29.5. - 5.6.2020, 9.7. - 16.7.2020, 07.10. - 14.10.2020,
 • Doprava: Letecky z Viedne
 • Cena: 670 EUR

Sprevádza: PaedDr. Martin Mojžiš (5.3.-12.3.), PaedDr. Michal Pitoniak (9.7.-16.7.)

V cene je zarátané:

letenka, letiskové a palivové príplatky, 7x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením, doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom, odborný sprievodca – kňaz, autobusová doprava na letisko a späť

V cene nie je zarátané:

obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv.Zemi/, komplexné cestovné poistenie.

Upozornenie!

Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR = 1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5% si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny. Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate!

RÁMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:

1.deň

Odchod autobusom z Bratislavy na letisko do Viedne odchod autobusom z Bratislavy na letisko do Viedne. Následný odlet do Tel Avivu. Transfer autobusom do Betlehema. Ubytovanie, večera podľa času príletu, alebo ako náhrada obed pri programe v Betleheme. Nocľah.

2.deň

Prehliadka Betlehema - Pole pastierov po raňajkách prehliadka Betlehema – Pole pastierov, bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka. Večera a nocľah v Betleheme.

3.deň

Odchod do Galilei, cestou zastávka v Haife po raňajkách odchod do Galilei. Cestou zastávka v Haife, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Nazareta. Prehliadka Nazareta – baziliky Zvestovania, kostola Sv. Jozefa. Popoludní výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Večera a nocľah v Nazarete / Tiberias /.

4.deň

Odchod ku Genezaretskému jazeru, zastávka v Káne Galilejskej - miesto prvého zázraku po raňajkách odchod ku Genezaretskému jazeru. Cestou zastávka v Káne Galilejskej /miesta prvého zázraku/, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Pokračovanie v ceste ku Genezaretskému jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom Sv. Petra, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv.Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu, tradičnej ryby sv. Petra /orientačná cena 20,- Usd/. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.

5.deň

Odchod autokarom do Jeruzalema po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta – Betfage, návšteva Olivovej hory – prehliadka kostola Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

6.deň

Prehliadka Betánie - Lazarov hrob po raňajkách prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Jericha. Návšteva miesta krstu Pána Ježiša – obnovenie krstných sľubov. Odchod k Mŕtvemu moru s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a Qumránu /orientačná cena 35,-Usd, pri minimálnom pocte 21 záujemcov/. Večera a nocľah v Betleheme.

7.deň

Odchod autokarom do Jeruzalema po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božieho Hrobu na Kalvárii – Golgote. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.

8.deň

Raňajky, odchod autokarom do Tel Avivu. raňajky, odchod autokarom do Tel Avivu. Podľa času odletu možno bude zaradená cestou krátka prehliadka Emauz. Následný odlet do Viedne. Transfer autobusom z letiska na Slovensko do Bratislavy.

* Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.

* Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.


 • Termíny: 28.4. - 5.5.2020
 • Doprava: Letecky z Viedne
 • Cena: 670 EUR

Sprevádza: PaedDr. Michal Pitoniak

V cene je zarátané:

letenka, letiskové a palivové príplatky, 7x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením, doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom, odborný sprievodca – kňaz, autobusová doprava na letisko a späť

V cene nie je zarátané:

obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv.Zemi/, komplexné cestovné poistenie.

Upozornenie!

Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR = 1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5% si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny. Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate!

RÁMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:

1.deň

Odchod autobusom z Bratislavy na letisko do Viedne odchod autobusom z Bratislavy na letisko do Viedne. Následný odlet do Tel Avivu. Transfer autobusom do Betlehema. Ubytovanie, večera podľa času príletu, v prípade neskorého príletu, obed pri programe v Betleheme a nocľah.

2.deň

Prehliadka Betlehema - Pole pastierov po raňajkách prehliadka Betlehema – Pole pastierov, bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka. Večera a nocľah v Betleheme.

3.deň

Odchod do Galilei, cestou zastávka v Haife po raňajkách odchod do Galilei. Cestou zastávka v Haife, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Nazareta. Prehliadka Nazareta – baziliky Zvestovania, kostola Sv. Jozefa. Popoludní výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Večera a nocľah v Nazarete / Tiberias /.

4.deň

Odchod ku Genezaretskému jazeru, zastávka v Káne Galilejskej - miesto prvého zázraku po raňajkách odchod ku Genezaretskému jazeru. Cestou zastávka v Káne Galilejskej /miesta prvého zázraku/, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Pokračovanie v ceste ku Genezaretskému jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom Sv. Petra, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv.Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu, tradičnej ryby sv. Petra /orientačná cena 20,- Usd/. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.

5.deň

Odchod autokarom do Jeruzalema po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta – Betfage, návšteva Olivovej hory – prehliadka kostola Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

6.deň

Prehliadka Betánie - Lazarov hrob po raňajkách prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Jericha. Návšteva miesta krstu Pána Ježiša – obnovenie krstných sľubov. Odchod k Mŕtvemu moru s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a Qumránu /orientačná cena 35,-Usd, pri minimálnom pocte 21 záujemcov/. Večera a nocľah v Betleheme.

7.deň

Odchod autokarom do Jeruzalema po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božieho Hrobu na Kalvárii – Golgote. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.

8.deň

Raňajky, odchod autokarom do Tel Avivu. raňajky, odchod autokarom do Tel Avivu. Následný odlet do Viedne. Transfer autobusom z letiska na Slovensko do Bratislavy.

* Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.

* Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.


Svätá Zem pod vedením otca Jozefa Marettu

 • Termíny: 16.5. - 23.5.2020
 • Doprava: Letecky z Budapešti
 • Cena: 670 EUR

Sprevádza: ICLic. Miroslav Labač

V cene je zarátané:

letenka, letiskové a palivové príplatky, 7x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením, doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom, odborný sprievodca – kňaz, autobusová doprava na letisko a späť

V cene nie je zarátané:

obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv.Zemi/, komplexné cestovné poistenie.

Upozornenie!

Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR = 1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5% si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny. Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate!

RÁMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:

1.deň V skorých ranných hodinách z Prešova, Košíc na letisko do Budapešti

odchod autobusom v skorých ranných hodinách z Prešova, Košíc na letisko do Budapešti, s následným odletom do Tel Avivu . Po prílete návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Transfer autobusom do Betlehema, večera a nocľah.

2.deň

Téma dňa : Božia láska Prehliadka Betlehema - bazilika Narodenia Ježiša Krista

po raňajkách prehliadka Betlehema – bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. Večera a nocľah v Betleheme.

3.deň

Téma dňa : Hriech prehliadka Betánie - Lazarov hrob, prechod Júdskou púšťou

po raňajkách prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, prehliadka Jericha. Návšteva miesta krstu Pána Ježiša /rieka Jordán/ – obnovenie krstných sľubov. Mŕtve more s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu /nie je v cene, cena: 36,-Usd/ . Večera a nocľah v Betleheme.

4.deň

Téma dňa : Spása v Ježišovi Kristovi Výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána

po raňajkách odchod do Galilei. Výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Prehliadka Nazareta – baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Večera a nocľah v Nazarete /Tiberias/.

5.deň

Téma dňa : Uver a obráť sa Prehliadka miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej

po raňajkách prehliadka miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Odchod ku Genezaretskému jazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom sv. Petra, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra /nie je v cene, cena 20,-Usd/. Večera a nocľah v Betleheme.

6.deň

Téma dňa : Svätý Duch Prehliadka mesta - Betfage, návšteva Olivovej hory - prehliadka kostola Pater Noste

po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta – Betfage, návšteva Olivovej hory – prehliadka kostola Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

7.deň

Téma dňa : Cirkev ako spoločenstvo Odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta.

po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božieho hrobu na Kalvárii – Golgote. Večera a nocľah v Betleheme.

8.deň

Téma dňa : Máme miesto v nebi Odchod autokarom do Jeruzalema na Olivovú horu - kostol Nanebovstúpenia Pána

Po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema na Olivovú horu – kostol Nanebovstúpenia Pána /sviatok Nanebovstúpenia Pána/. Popoludní návšteva Abu Gosh /Emmaus/. Odchod na letisko do Tel Avivu s následným odletom do Budapešti. Po prílete odchod autobusom na Slovensko do Košíc a Prešova. *

Duchovný program je spojený s každodennou svätou liturgiou a prednáškami otca Jozefa Marettu *

Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.


 • Termíny: 29.5. - 5.6.2020
 • Doprava: Letecky z Budapešti (s odchodom autobusu z Košíc)
 • Cena: 670 EUR

Sprevádza: PaedDr. Michal Pitoniak

V cene je zarátané:

letenka, letiskové a palivové príplatky, 7x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením, doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom, odborný sprievodca – kňaz, autobusová doprava z Košíc na letisko a späť

V cene nie je zarátané:

obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv.Zemi/, komplexné cestovné poistenie.

Upozornenie!

Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR = 1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5% si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny. Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate!

RÁMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:

1.deň

Odchod autobusom z Košíc na letisko do Budapešti odchod autobusom z Košíc na letisko do Budapešti. Následný odlet do Tel Avivu. Transfer autobusom do Betlehema. Ubytovanie, večera podľa času príletu, v prípade neskorého príletu, obed v Betleheme a nocľah.

2.deň

Prehliadka Betlehema - Pole pastierov po raňajkách prehliadka Betlehema – Pole pastierov, bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka. Večera a nocľah v Betleheme.

3.deň

Odchod do Galilei, cestou zastávka v Haife po raňajkách odchod do Galilei. Cestou zastávka v Haife, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Nazareta. Prehliadka Nazareta – baziliky Zvestovania, kostola Sv. Jozefa. Popoludní výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Večera a nocľah v Nazarete / Tiberias /.

4.deň

Odchod ku Genezaretskému jazeru, zastávka v Káne Galilejskej - miesto prvého zázraku po raňajkách odchod ku Genezaretskému jazeru. Cestou zastávka v Káne Galilejskej /miesta prvého zázraku/, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Pokračovanie v ceste ku Genezaretskému jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom Sv. Petra, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv.Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu, tradičnej ryby sv. Petra /orientačná cena 20,- Usd/. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.

5.deň

Odchod autokarom do Jeruzalema po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta – Betfage, návšteva Olivovej hory – prehliadka kostola Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

6.deň

Prehliadka Betánie - Lazarov hrob po raňajkách prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Jericha. Návšteva miesta krstu Pána Ježiša – obnovenie krstných sľubov. Odchod k Mŕtvemu moru s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a Qumránu /orientačná cena 35,-Usd, pri minimálnom pocte 21 záujemcov/. Večera a nocľah v Betleheme.

7.deň

Odchod autokarom do Jeruzalema po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božieho Hrobu na Kalvárii – Golgote. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.

8.deň

Raňajky, odchod autokarom do Tel Avivu. raňajky, odchod autokarom do Tel Avivu. Následný odlet do Budapešti. Transfer autobusom z letiska do Košíc.

* Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.

* Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.


vb

Izrael / Tel Aviv-Yafo

 • Dnes - Sobota
  11.
  JúL
 • čiastočne oblačno
  čiastočne oblačno
 • 31° / 23°
 • 29°C
 • Zajtra - Nedeľa
  12.
  JúL
 • čiastočne oblačno
  čiastočne oblačno
 • 31° / 24°
 • 29°C
 • Pondelok
  13.
  JúL
 • polooblačno
  polooblačno
 • 31° / 22°
 • 29°C
 • Utorok
  14.
  JúL
 • jasno
  jasno
 • 31° / 22°
 • 29°C
 • Streda
  15.
  JúL
 • jasno
  jasno
 • 32° / 24°
 • 29°C
 • Štvrtok
  16.
  JúL
 • čiastočne oblačno
  čiastočne oblačno
 • 32° / 24°
 • 29°C
 • Piatok
  17.
  JúL
 • jasno
  jasno
 • 30° / 23°
 • 29°C
Počet hodnotení: 0

Podobné ponuky

Hotel bol zvolený na uloženie do skupín. Pre prácu s touto službou sa prosím prihláste.

Vďaka prihláseniu získate možnosť:
 • Uložiť si svoje obľúbené hotely a vyhľadávania
 • Vytvárať si vlastné skupiny hotelov
 • Byť okamžite informovaní o zmenách cien sledovaných hotelov pomocou Newsletter-u
Prihláste sa pomocou svojho konta zo sociálnej siete
Používaním zóny "Moje konto" udeľujete osobitný Súhlas so spracovaním osobných údajov