02/33872835

kontakty, pobočky Sobota - Voľno

Izrael - Jordánsko

ulozit hotel  Uložiť hotel

Svätá zem/Jordánsko - Izrael západný a východný breh Jordánu

 • Doprava: Lietadlo
 • Cena: 780,- € + 280,- USD
 • Termín: 22.3. – 2.4.2019

V cene je zahrnuté:

- medzinárodná letenka Viedeň - Tel Aviv – Viedeň - servisné poplatky - hotelové ubytovanie s polpenziou + 1 x ubytovanie v púšti - Wadi Rum - doprava klimatizovaným autobusom počas celého pobytu - odborný sprievodca – kňaz - transfer na letisko a z letiska Viedeň - vstupy v Jordánsku vrátane Petry

V cene nie je zahrnuté:

- hraničné poplatky Izrael-Jordánsko, víza a obslužné, ktoré predstavuje sumu 90,- € (platí sa priamo sprievodcovi) - fakultatívne výlety - poistenie liečebných nákladov v zahraničí 11,04 € - aj poistenie storna zájazdu: krytie do výšky 80 % storno poplatku, cena 24,- €

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

Program púte:

1.deň:

zraz v podvečerných hodinách v Bratislave, transfer do Viedne, následne odlet do Tel Avivu. Po prílete transfer do Betlehema, ubytovanie

2.deň:

po raňajkách program v Betleheme, návšteva Poľa pastierov, Bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka, Herodyon /Herodesova pevnosť/..., možnosť nákupu suvenírov, večera ubytovanie.

3.deň:

po raňajkách Jeruzalem - Olivová hora – návšteva Dominus Flevit, miesta kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, Baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/. Baziliky hrobu Panny Márie, Múr nárekov, Hora Sion, Večeradlo. Večera a ubytovanie v Betleheme.

4.deň:

po raňajkách návšteva Ein Karem- návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta navštívenia Panny Márie u Alžbety. prehliadka starého Jeruzalema, miesto Ježišovho odsúdenia a bičovania, Krížová cesta – Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu, Návrat do Betlehema, večera, ubytovanie.

5.deň:

po raňajkách odchod k Jordánu, Qasr al Jahúd - miesto Ježišovho krstu na hraniciach Izraela a Jordánska miesto pôsobenia sv. Jána Krstiteľa, odjazd k Mŕtvemu moru, možnosť kúpania. Fakultatívne Qumrán, Herodesova pevnosť Massada. Večera, ubytovanie v Betleheme.

6.deň:

po raňajkách skoro ráno presun do Galilei, prehliadka Nazareta - Baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Popoludní odchod ku Genezaretskému jazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Plavba po Genezaretskom jazere /fakultatívne/ Večera ubytovanie v Nazarete.

7.deň:

po raňajkách Výstup na horu Tábor /taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia Pána. Presun do Jordánska. Prehliadka Jerash – významné antické rímske mesto. Presun a ubytovaniev Petre.

8.deň:

celodenná prehliadka Petry, niekdajšieho hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly (Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval podľa Gal 1. 17). Program, prehliadka, /až po známy kláštor, sv. omša v starom byzantskom chráme/, večera a ubytovanie v Petre.

9.deň:

návšteva púšte Wadi Rum a noc na púšti. Asi 60 kilometrov južne od Aquaby sa nachádza ďalší skvost Jordánska, púšť Wadi Rum. Mesačné údolie očarí ohromnou silou. Prehliadka sa začína neďaleko hory nazvanej Sedem vrcholov múdrosti. Je preslávená a spojená s osobou, ktorá je spätá s Wadi Rum a históriou Sýrie a Jordánska – Lawrencom z Arábie. Bol to britský plukovník T. E. Lawrence. Do púšte sa vyráža v otvorených džípoch. Cestou sa otvorí jedna z najkrajších púštnych scenérií sveta. Pôsobenie slnka ešte viacej umocňuje obrazy nádherných skál. Wadi Rum bola prvý raz spomenutá už v Ptolemajovskej geografii ako Aramona a tiež vraj ako Ad aj v Koráne. Nabatejci sa tu zabývali už v 4. storočí. Vytvorili skalné maľby v pieskovcových masívoch skál. Beh storočí, vietor a počasie erodovali masívy v skalné veže a bizarné kopce týčiace sa z hôr piesku, v ktorom sa celá oblasť priamo topí. Krása vyráža dych. Dúhové masívy Duny sú jednou veľkou záplavou oranžovo-červeného piesku. Keď vystúpite na vrcholok niektorého pahorku, rozprestrie sa pred vami fantastický obraz. Len vtedy dokonale vidíte krásny prechod od béžovej cez ružovú až po oranžovo-červenú. Wadi Rum je unikátna. Z farebného piesku vyrastajú k nebu priam vertikálne pieskovcové útvary. Z roviny sa tu týčia ako obry. Kam oko dohliadne vidíte červené a oranžové odtiene pieskovcových stien či široké duny. Keď natrafíte na beduínov, roztrúsené ťavy, či si posedíte na ošúchanom koberci a prijmete horúci čaj nalievaný z otlčenej starej kanvičky, máte pocit zázraku. 25.júna 2011 bola Wadi Rum zapísaná ako súčasť Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

10.deň:

po raňajkách odchod na horu Nebo – podľa tradície miesto smrti Mojžiša. Pokračovanie do Izraela. Ubytovanie v Betleheme.

11.deň:

po raňajkách prehliadka Betánie, Údolie Wadi Quelt, Jericho – najstaršie obývané mesto sveta, mesto proroka Elizea, v ktorom Ježiš uzdravil slepca Bartimeja a navštívil dom mýtnika Zacheja. Ježiš Kristus pri svojich cestách z Galiley do Jeruzalema opakovane prechádzal Jerichom. (Mt 20, 29-33), (Lk 18, 35-43). Večera a ubytovanie v Betleheme.

12.deň:

po raňajkách presun cez Jaffa – Jope, prístav, ktorý je spomínaný už v Starom zákone a bol dôležitým miestom apoštolskej misie sv. Petra spomínané v Skutkoch apoštolov. Kostol sv. Petra. odchod na letisko do Tel Avivu okolo obeda, odlet do Viedne následne transfer do Bratislavy.

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu !

Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.


Svätá zem/Jordánsko - Izrael západný a východný breh Jordánu

 • Doprava: Lietadlo
 • Cena: 750,- € + 250,- USD
 • Termín: 13.5. – 22.5.2019

V cene je zahrnuté:

- medzinárodná letenka Viedeň - Tel Aviv – Viedeň - servisné poplatky - hotelové ubytovanie s polpenziou + 1 x ubytovanie v púšti - Wadi Rum - doprava klimatizovaným autobusom počas celého pobytu - odborný sprievodca – kňaz - transfer na letisko a z letiska Viedeň - vstupy v Jordánsku vrátane Petry

V cene nie je zahrnuté:

- hraničné poplatky Izrael-Jordánsko, víza a obslužné, ktoré predstavuje sumu 90,- € (platí sa priamo sprievodcovi) - fakultatívne výlety - poistenie liečebných nákladov v zahraničí 9,20 € - aj poistenie storna zájazdu: krytie do výšky 80 % storno poplatku, cena 20,- €

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

Program púte:

1.deň :

zraz v podvečerných hodinách v Bratislave, transfer do Viedne, následne odlet do Tel Avivu. Po prílete transfer do Betlehema, ubytovanie

2.deň :

po raňajkách Jeruzalem - Olivová hora – návšteva Dominus Flevit, miesta kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, Baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/. Baziliky hrobu Panny Márie, Múr nárekov, Hora Sion, Večeradlo. Večera a ubytovanie v Betleheme.

3.deň :

po raňajkách návšteva Ein Karem- návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta navštívenia Panny Márie u Alžbety. prehliadka starého Jeruzalema, miesto Ježišovho odsúdenia a bičovania, Krížová cesta – Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu, Návrat do Betlehema, večera, ubytovanie.

4.deň:

po raňajkách odchod k Jordánu, Qasr al Jahúd - miesto Ježišovho krstu na hraniciach Izraela a Jordánska miesto pôsobenia sv. Jána Krstiteľa, odjazd k Mŕtvemu moru, možnosť kúpania. Fakultatívne Qumrán, Herodesova pevnosť Massada. Večera, ubytovanie v Betleheme.

5.deň :

po raňajkách skoro ráno presun do Galilei, prehliadka Nazareta - Baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Popoludní odchod ku Genezaretskému jazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Plavba po Genezaretskom jazere /fakultatívne/ Večera ubytovanie v Nazarete.

6.deň :

po raňajkách Výstup na horu Tábor /taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia Pána. Presun do Jordánska. Prehliadka Jerash – významné antické rímske mesto. Presun a ubytovanie v Petre.

7.deň :

celodenná prehliadka Petry, niekdajšieho hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly (Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval podľa Gal 1. 17). Program, prehliadka, /až po známy kláštor, sv. omša v starom byzantskom chráme/, večera a ubytovanie v Petre.

8.deň :

návšteva púšte Wadi Rum a noc na púšti. Asi 60 kilometrov južne od Aquaby sa nachádza ďalší skvost Jordánska, púšť Wadi Rum. Mesačné údolie očarí ohromnou silou. Prehliadka sa začína neďaleko hory nazvanej Sedem vrcholov múdrosti. Je preslávená a spojená s osobou, ktorá je spätá s Wadi Rum a históriou Sýrie a Jordánska – Lawrencom z Arábie. Bol to britský plukovník T. E. Lawrence. Do púšte sa vyráža v otvorených džípoch. Cestou sa otvorí jedna z najkrajších púštnych scenérií sveta. Pôsobenie slnka ešte viacej umocňuje obrazy nádherných skál. Wadi Rum bola prvý raz spomenutá už v Ptolemajovskej geografii ako Aramona a tiež vraj ako Ad aj v Koráne. Nabatejci sa tu zabývali už v 4. storočí. Vytvorili skalné maľby v pieskovcových masívoch skál. Beh storočí, vietor a počasie erodovali masívy v skalné veže a bizarné kopce týčiace sa z hôr piesku, v ktorom sa celá oblasť priamo topí. Krása vyráža dych. Dúhové masívy Duny sú jednou veľkou záplavou oranžovo-červeného piesku. Keď vystúpite na vrcholok niektorého pahorku, rozprestrie sa pred vami fantastický obraz. Len vtedy dokonale vidíte krásny prechod od béžovej cez ružovú až po oranžovo-červenú. Wadi Rum je unikátna. Z farebného piesku vyrastajú k nebu priam vertikálne pieskovcové útvary. Z roviny sa tu týčia ako obry. Kam oko dohliadne vidíte červené a oranžové odtiene pieskovcových stien či široké duny. Keď natrafíte na beduínov, roztrúsené ťavy, či si posedíte na ošúchanom koberci a prijmete horúci čaj nalievaný z otlčenej starej kanvičky, máte pocit zázraku. 25.júna 2011 bola Wadi Rum zapísaná ako súčasť Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

9.deň :

po raňajkách odchod na horu Nebo – podľa tradície miesto smrti Mojžiša. Pokračovanie do Izraela. Údolie Wadi Quelt, Jericho – najstaršie obývané mesto sveta, mesto proroka Elizea, v ktorom Ježiš uzdravil slepca Bartimeja a navštívil dom mýtnika Zacheja. Ježiš Kristus pri svojich cestách z Galiley do Jeruzalema opakovane prechádzal Jerichom. (Mt 20, 29-33), (Lk 18, 35-43). Ubytovanie v Betleheme.

10.deň :

program v Betleheme, návšteva Poľa pastierov, Bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov. V poobedňajších hodinách odchod na letisko, odlet do Viedne.

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu !

Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

Izrael / Tel Aviv-Yafo

 • Dnes - Sobota
  11.
  JúL
 • čiastočne oblačno
  čiastočne oblačno
 • 31° / 23°
 • 29°C
 • Zajtra - Nedeľa
  12.
  JúL
 • čiastočne oblačno
  čiastočne oblačno
 • 31° / 24°
 • 29°C
 • Pondelok
  13.
  JúL
 • polooblačno
  polooblačno
 • 31° / 22°
 • 29°C
 • Utorok
  14.
  JúL
 • jasno
  jasno
 • 31° / 22°
 • 29°C
 • Streda
  15.
  JúL
 • jasno
  jasno
 • 32° / 24°
 • 29°C
 • Štvrtok
  16.
  JúL
 • čiastočne oblačno
  čiastočne oblačno
 • 32° / 24°
 • 29°C
 • Piatok
  17.
  JúL
 • jasno
  jasno
 • 30° / 23°
 • 29°C
Počet hodnotení: 0

Podobné ponuky

Hotel bol zvolený na uloženie do skupín. Pre prácu s touto službou sa prosím prihláste.

Vďaka prihláseniu získate možnosť:
 • Uložiť si svoje obľúbené hotely a vyhľadávania
 • Vytvárať si vlastné skupiny hotelov
 • Byť okamžite informovaní o zmenách cien sledovaných hotelov pomocou Newsletter-u
Prihláste sa pomocou svojho konta zo sociálnej siete
Používaním zóny "Moje konto" udeľujete osobitný Súhlas so spracovaním osobných údajov